European Trauma Course już w Polsce!

23 lutego 2009, Ratownictwo, Komentarze (0)

etcEuropean Trauma Course (ETC) jest szkoleniem, którego tematyka obejmuje zaawansowane zabiegi resuscytacyjne w urazach. Adresatami kursu są głównie lekarze Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych (oraz lekarze centrów urazowych, które w Polsce może kiedyś powstaną).
Celem kursu ETC jest przygotowanie uczestników do zorganizowanej pracy w ramach zespołu resuscytacyjnego – jednoczesnego badania i leczenia, określania priorytetów działania, planowania diagnostyki.

Tak naprawdę European Trauma Course jest produktem nowym na rynku europejskich szkoleń, a jego forma ostateczna jest cały czas dopracowywana.
Pierwsze, pilotażowe szkolenie ETC odbyło się na początku listopada 2006 na Malcie. Dotychczas w Europie odbyło się tylko 6 takich szkoleń, z czego żadne nie miało miejsa w naszym kraju.

Pierwsza polska edycja European Trauma Course została zaplanowana przez Polską Radę Resuscytacji na dni 21-23 września 2009.[1. http://www.prc.krakow.pl/szk/etc.htm]
Szkolenie zostanie poprowadzone zapewne przez naszą jedyną trójkę instruktorów ETC, tj. Edytę Drab, Grzegorza Cebulę i Grzegorza Zająca; brali oni udział w trzecim z kolei kursie pilotażowym, zorganizowanym w Rzymie w listopadzie 2007.

Formę szkolenia European Trauma Course opisała Edyta Drab na stronie PRC:

Kurs trwa trzy dni. Uczestnicy kursu zapoznają się wcześniej z podręcznikiem, bagatela ponad 300 stron i to nie jest jeszcze wersja ostateczna, prace nad wersją ostateczną wciąż trwają.
Kurs przygotowuje do pracy w zespole resuscytacyjnym, działającym w oddziale ratunkowym, który to zespół przejmuje pacjenta urazowego po zaopatrzeniu przedszpitalnym. Główny nacisk położony jest na symultaniczne badanie i resuscytację pacjenta wg schematu ABCDE.
Kurs w większości wypełniają ćwiczenia praktyczne, w małych, czteroosobowych grupach. W programie są tylko 3 wykłady oraz 2 pokazy. Pozytywną informacją jest to, że założenia kursu można zrealizować w oparciu o stosunkowo „skromne” wymagania sprzętowe (manekiny ALS), co czyni jego implementację bardziej osiągalną.
Podobnie jak inne kursy zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych pozwala nie tyle nabyć nowe umiejętności praktyczne, ile systematyzuje i nakreśla priorytety w oparciu o posiadane doświadczenie i wiedzę merytoryczną, również tą nabytą w wyniku lektury podręcznika.
Postępowanie z pacjentem urazowym, zarówno diagnostyczne jak i terapeutyczne bywa przedmiotem kontrowersji. Nie wypracowano obowiązujących wytycznych postępowania, nie istnieje bowiem konsensus na poziomie międzynarodowym w tym zakresie. Dlatego kurs odwołuje się w wielu miejscach do lokalnie obowiązujących protokołów postępowania.
Kurs przeznaczony jest dla lekarzy. Jednocześnie trwają prace nad kursem pomocy przedszpitalnej w urazach.
Moim zdaniem istnieje również potrzeba stworzenia dodatkowego kursu, w trakcie którego szkoliłyby się całe zespoły resuscytacyjne – taki ITC ( Immediate Trauma Course) jak w przypadku istniejących kursów ERC.

Osoby zainteresowane dalszymi informacjami o kursie ETC zapraszam do skorzystania z formularza kontaktowego znajdującego się na stronie PRC.Wyświetlenia: 2 190

Podoba Ci się na Ratowniczym? Zapisz się!

Wyślę Ci bezpłatne zestawienie ponad 200 skrótów wykorzystywanych w ratownictwie i medycynie, które otrzymasz po kilku minutach. Dodatkowo dzięki rejestracji otrzymasz dostęp do zamkniętej grupy na FB dla pasjonatów ratownictwa a dwa razy w miesiącu informację o nowych wpisach na blogu. Zero spamu, Twojego adresu nie udostępnię nikomu!

To nie koniec! Przeczytaj najnowsze wpisy: