European Trauma Course już w Polsce!

23 lutego 2009, Ratownictwo, Komentarze (0)

etcEuropean Trauma Course (ETC) jest szkoleniem, którego tematyka obejmuje zaawansowane zabiegi resuscytacyjne w urazach. Adresatami kursu są głównie lekarze Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych (oraz lekarze centrów urazowych, które w Polsce może kiedyś powstaną).
Celem kursu ETC jest przygotowanie uczestników do zorganizowanej pracy w ramach zespołu resuscytacyjnego – jednoczesnego badania i leczenia, określania priorytetów działania, planowania diagnostyki.

Tak naprawdę European Trauma Course jest produktem nowym na rynku europejskich szkoleń, a jego forma ostateczna jest cały czas dopracowywana.
Pierwsze, pilotażowe szkolenie ETC odbyło się na początku listopada 2006 na Malcie. Dotychczas w Europie odbyło się tylko 6 takich szkoleń, z czego żadne nie miało miejsa w naszym kraju.

Pierwsza polska edycja European Trauma Course została zaplanowana przez Polską Radę Resuscytacji na dni 21-23 września 2009.[1. http://www.prc.krakow.pl/szk/etc.htm]
Szkolenie zostanie poprowadzone zapewne przez naszą jedyną trójkę instruktorów ETC, tj. Edytę Drab, Grzegorza Cebulę i Grzegorza Zająca; brali oni udział w trzecim z kolei kursie pilotażowym, zorganizowanym w Rzymie w listopadzie 2007.

Formę szkolenia European Trauma Course opisała Edyta Drab na stronie PRC:

Kurs trwa trzy dni. Uczestnicy kursu zapoznają się wcześniej z podręcznikiem, bagatela ponad 300 stron i to nie jest jeszcze wersja ostateczna, prace nad wersją ostateczną wciąż trwają.
Kurs przygotowuje do pracy w zespole resuscytacyjnym, działającym w oddziale ratunkowym, który to zespół przejmuje pacjenta urazowego po zaopatrzeniu przedszpitalnym. Główny nacisk położony jest na symultaniczne badanie i resuscytację pacjenta wg schematu ABCDE.
Kurs w większości wypełniają ćwiczenia praktyczne, w małych, czteroosobowych grupach. W programie są tylko 3 wykłady oraz 2 pokazy. Pozytywną informacją jest to, że założenia kursu można zrealizować w oparciu o stosunkowo „skromne” wymagania sprzętowe (manekiny ALS), co czyni jego implementację bardziej osiągalną.
Podobnie jak inne kursy zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych pozwala nie tyle nabyć nowe umiejętności praktyczne, ile systematyzuje i nakreśla priorytety w oparciu o posiadane doświadczenie i wiedzę merytoryczną, również tą nabytą w wyniku lektury podręcznika.
Postępowanie z pacjentem urazowym, zarówno diagnostyczne jak i terapeutyczne bywa przedmiotem kontrowersji. Nie wypracowano obowiązujących wytycznych postępowania, nie istnieje bowiem konsensus na poziomie międzynarodowym w tym zakresie. Dlatego kurs odwołuje się w wielu miejscach do lokalnie obowiązujących protokołów postępowania.
Kurs przeznaczony jest dla lekarzy. Jednocześnie trwają prace nad kursem pomocy przedszpitalnej w urazach.
Moim zdaniem istnieje również potrzeba stworzenia dodatkowego kursu, w trakcie którego szkoliłyby się całe zespoły resuscytacyjne – taki ITC ( Immediate Trauma Course) jak w przypadku istniejących kursów ERC.

Osoby zainteresowane dalszymi informacjami o kursie ETC zapraszam do skorzystania z formularza kontaktowego znajdującego się na stronie PRC.Wyświetlenia: 2 727

Podoba Ci się na Ratowniczym? Zapisz się!

Wyślę Ci bezpłatne zestawienie 400 skrótów wykorzystywanych w ratownictwie i medycynie, które otrzymasz po kilku minutach. Dodatkowo dzięki rejestracji otrzymasz dostęp do zamkniętej grupy na FB dla pasjonatów ratownictwa. Zero spamu, Twojego adresu nie udostępnię nikomu!

To nie koniec! Przeczytaj najnowsze wpisy: