Ratownik medyczny

Być albo nie być. Życie lub śmierć. Zdrowie lub choroba. To, które z nich będzie dotyczyć pacjenta, osobę poszkodowaną, bardzo często zależy od ratownika medycznego. Przedstawiciela zawodu, który w Polsce jest stosunkowo młody (pierwsze szkoły kształcące personel medyczny w kierunku …