STOP pijanym kierowcom

Ze skutkami spożycia alkoholu pracownicy ochrony zdrowia mają do czynienia w swojej pracy na codzień. Stykają się z tym problemem przede wszystkim ratownicy medyczni, pielęgniarki i lekarze pracujący w karetkach pogotowia i udzielający pomocy osobom poszkodowanym w wyniku zdarzeń losowych, …