Oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne – projekt rozporządzenia MZ

We wtorek, 1 grudnia 2009, do konsultacji zewnętrznych został przekazany „Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne i oznakowania jednostek tego systemu oraz wymagań w zakresie umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego„. To już najwyższa pora na …