Adam Stępka – niekiedy wiedza ratowników medycznych sprowadza się do biegłości w kwestii dojazdu do pracowni hemodynamiki [wywiad]

Są chwile w życiu ratownika w których czuje, że czegoś mu brakuje. Ostatnio część z Was mogła odnieść wrażenie, że tak jest i ze mną. To prawda. Brakowało mi czegoś: wywiadów na Ratowniczym! Moją pustkę w życiu zdecydował się zapełnić, …