Szkoła Górska TOPR – Burze

Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe oprócz akcji ratowniczych prowadzi także różnego rodzaju kampanie edukacyjne. W ramach właśnie takich profilaktycznych działań stworzono pomysł nakręcenia serii filmów pt. „Szkoła Górska TOPR”. Pierwszy z filmów poświęcono burzom: przygotowaniom do wypraw górskich, rozpoznawaniu pogody, szukaniu …