Bierzcie przykład z minister Kopacz!

Prawny obowiązek udzielania pierwszej pomocy? Istnieje, lecz kto na niego zwraca uwagę? Moralna potrzeba ratowania? U niektórych świadków wypadków obecna. Zawodowe zobowiązanie do niesienia pomocy? Przedstawiciele niektórych profesji je mają. Abstrahując od wykształcenia lekarskiego, minister zdrowia Ewa Kopacz daje wszystkim …


Oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne – projekt rozporządzenia MZ

We wtorek, 1 grudnia 2009, do konsultacji zewnętrznych został przekazany „Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne i oznakowania jednostek tego systemu oraz wymagań w zakresie umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego„. To już najwyższa pora na …Można pracować dłużej niż 12 h

Niedawno pisałem o projekcie rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ratownictwa medycznego. Jeden z punktów załącznika do rozporządzenia zakładał ograniczenie czasu pracy członków zespołów ratownictwa medycznego do 12 godzin na dobę. Rozporządzenie Ministra Zdrowia weszło w życie 28 sierpnia …