ICE a polskie prawo

O inicjatywie „In Case of Emergency” napisałem w zeszłym roku artykuł dokładnie charakteryzujący całą akcję. Nie poruszyłem jednak wtedy jednego, dosyć ważnego aspektu ICE. Dopiero przypomniał mi o tym krótki reportaż, wyemitowany przez TVP Poznań kilka dni temu.


ICE – In Case of Emergency

Kiedy dochodzi do nagłego zdarzenia (np. wypadek drogowy) liczy się każda minuta, a nawet sekunda. Życie człowieka może zgasnąć w ułamku chwili – aby temu przeciwdziałać konieczne jest szybkie udzielenie podstawowej pierwszej pomocy oraz specjalistycznej przez zespół pogotowia ratunkowego i …