AED są, ale jakby ich nie było…

Pod koniec zeszłego roku pisałem o pojawieniu się defibrylatorów AED w Krakowie, w ramach programu Impuls Życia. Założeniem programu publicznego dostępnego do AED jest natychmiastowa pomoc osobom w stanie nagłego zagrożenia życia. Jeśli dochodzi do takiej sytuacji, świadkom zdarzenia udzielającym …