Można pracować dłużej niż 12 h

Niedawno pisałem o projekcie rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ratownictwa medycznego. Jeden z punktów załącznika do rozporządzenia zakładał ograniczenie czasu pracy członków zespołów ratownictwa medycznego do 12 godzin na dobę. Rozporządzenie Ministra Zdrowia weszło w życie 28 sierpnia …


Ratowniku! Powiedz, ile pracujesz!

W niedawnym artykule „Pacjenci pod opieką przepracowanych lekarzy” opublikowano wyniki badania przeprowadzonego przez portal konsylium24.pl, a dotyczącego czasu pracy lekarzy w polskich placówkach ochrony zdrowia. Raport ten dla co po niektórych może być zaskakujący. Wynika z niego, iż jedynie 17 …