Usprawnianie bloga

Prawdopodobnie jeszcze przez kilka dni będą trwały prace remontowo – budowlane na blogu ratowniczy.net. Mają one na celu nadaniu mu czytelniejszej formy i ulepszenie funkcjonalności. Zmiany do tej pory: modyfikacja górnego menu – usunięcie pionowych rozdzielaczy poszczególnych elementów, zmiana koloru …