Ściągnij nowe Wytyczne Resuscytacji 2010 ERC

18 października 2010, Edukacja oraz Polecane oraz Ratownictwo, 12 komentarzy

W dniu dzisiejszym ILCOR i ERC (Europejska Rada Resuscytacji) opublikowały online nowe Wytyczne Resuscytacji 2010. Chyba nikomu nie ma potrzeby tłumaczyć, jaki rodzaj dokumentu Wytyczne Resuscytacji stanowią, tak więc zapraszam do lektury. Poniżej umieszczam informację prasową udostępnioną przez Polską Radę Resuscytacji, link do ściągnięcia nowych Wytycznych Resuscytacji 2010 w języku angielskim oraz linki do ściągnięcia w języku polskim podsumowania najważniejszych zmian w wytycznych i plakatów edukacyjnych.
 

Wytyczne ERC 2010 w wersji polskiej  dostępne tutaj >>>

 

Wytyczne Resuscytacji 2010 – informacja prasowa

W dniu 18 pażdziernika 2010 r. Europejska Rada Resuscytacji (www.erc.edu) opublikowała Wytyczne Resuscytacji 2010, których tłumaczenie na język polski wkrótce będzie dostępne zarówno w formie elektronicznej www.prc.krakow.pl jak i książkowej. W załączniku do tej informacji znajduje się dokument, który podsumowuje najważniejsze zmiany w Wytycznych Resuscytacji 2010 w porównaniu do Wytycznych 2005. Dokument ten powinien byd jak najszerzej rozpowszechniony, a najważniejsze punkty Wytycznych Resuscytacji 2010 ERC obejmują:

  • W zakresie udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym z nagłym zatrzymaniem krążenia (NZK) konieczne jest, aby nieprzeszkolona osoba będąca świadkiem NZK prowadziła resuscytację krążeniowo-oddechową (RKO) przynajmniej z uciskaniem klatki piersiowej, do czego powinien zachęcad dyspozytor pogotowia ratunkowego przyjmujący zgłoszenie.
  • Podkreśla się wagę wczesnego, nieprzerwanego prowadzenia wysokiej jakości uciśnięd klatki piersiowej u osób z NZK z wykorzystaniem sprzętu dostarczającego informację zwrotną dotyczącą jakości RKO oraz wykonanie wczesnej defibrylacji z przerwaniem uciskania klatki piersiowej na okres nie dłuższy niż 5 sekund.
  • Zwrócenie uwagi na niepokojące objawy ryzyka nagłej śmierci sercowej poza szpitalem. W szpitalach natomiast powinno się zwiększyd nacisk na wprowadzenie systemów monitorujących pacjenta („obserwuj i reaguj”), by rozpoznad pogarszanie się stanu pacjenta i umożliwid wdrożenie leczenia w celu zapobiegania wystąpienia wewnątrzszpitalnego zatrzymania krążenia.
  • Nie jest już zalecane podawanie leków przez rurkę intubacyjną. Jeżeli dostęp dożylny nie jest możliwy do uzyskania, leki powinno się podawad drogą doszpikową. Atropina nie jest rutynowo zalecana.
  • Zwiększenie nacisku na zastosowanie kapnografii w celu potwierdzenia i monitorowania położenia rurki dotchawiczej, jakości prowadzonej RKO oraz powrotu spontanicznego krążenia (główny cel wstępnego okresu resuscytacji), a także zastosowanie pulsoksymetrii i/lub gazometrii krwi w celu dostosowania podaży tlenu do potrzeb pacjenta.
  • Wdrożenie zrozumiałych i przejrzystych protokołów leczenia pacjentów po zatrzymaniu krążenia z zastosowaniem pierwotnej przezskórnej interwencji wieocowej (PCI) i terapeutycznej hipotermii włącznie, w oparciu o lokalną sied obejmującą pogotowie ratunkowe i okoliczne szpitale.
  • Monitorowanie wczesnych i odległych wyników leczenia NZK i przeżywalności po NZK na lokalnym i paostwowym poziomie systemu ochrony zdrowia.

Nowe Wytyczne Resuscytacji 2010 – pliki do pobrania

Wytyczne Resuscytacji 2010 ERC – wersja angielska – ŚCIĄGNIJ

Podsumowanie głównych zmian w Wytycznych Resuscytacji 2010 ERC – wersja polska – ŚCIĄGNIJ

Załącznik do informacji prasowej – PRC – ŚCIĄGNIJ

Algorytmy postępowania wg Wytycznych Resuscytacji 2010 ERC – wersja polska

Podstawowe Zabiegi Resuscytacyjne i Automatyczna Defibrylacja – ŚCIĄGNIJ

Podstawowe Zabiegi Resuscytacyjne u Dzieci – ŚCIĄGNIJ

Zaawansowane Zabiegi Resuscytacyjne u Dzieci – ŚCIĄGNIJ

Zabiegi Resuscytacyjne u Noworodka – ŚCIĄGNIJ

Zaawansowane Zabiegi Resuscytacyjne – Uniwersalny Algorytm – ŚCIĄGNIJ

Algorytm postępowania w bradykardii – ŚCIĄGNIJ

Algorytm postępowania w tachykardii – ŚCIĄGNIJ

Wytyczne Resuscytacji 2010 – zmiany

Wprawdzie do nowych wytycznych resuscytacji zajrzałem dopiero przed momentem to już na pierwszy rzut oka widać, że tak drastycznych zmian jak niektórzy przewidywali (np. zwiększenie liczby uciśnięć) nie ma. Podkreślane jest w ramach pierwszej pomocy jeszcze bardziej znaczenie uciskania klatki piersiowej i jak najkrótszych przerw pomiędzy seriami uciśnięć.

Jak już znajdziecie chwilę i przeczytacie nowe Wytyczne Resuscytacji 2010 dajcie znać w komentarzach jakie są Wasze wrażenia i odczucia!Wyświetlenia: 65 307

Podoba Ci się na Ratowniczym? Zapisz się!

Wyślę Ci bezpłatne zestawienie 400 skrótów wykorzystywanych w ratownictwie i medycynie, które otrzymasz po kilku minutach. Dodatkowo dzięki rejestracji otrzymasz dostęp do zamkniętej grupy na FB dla pasjonatów ratownictwa. Zero spamu, Twojego adresu nie udostępnię nikomu!

To nie koniec! Przeczytaj najnowsze wpisy: