Ratownik medyczny a ratownik (systemu)

17 września 2010, Ratownictwo, Komentarze (0)

Dzisiejszy wpis stanowi kolejny z serii, w której odpowiadam na przesyłane do mnie pytania czytelników bloga ratowniczy.net. Pomimo tego, że odpowiedź na zadane pytanie jest stosunkowo prosta to uważam, że i tak warto ją przedstawić publicznie, chociażby z racji odwołania do ustawy regulującej system Państwowego Ratownictwa Medycznego.

Bartek napisał do mnie kilka dni temu maila o następującej treści:

Witam.Możesz mi wyjaśnić czym się różni ratownik medyczny od ratownika? czy to jedno i to samo?
Dzięki za odpowiedź.Pozdrawiam Bartek :)

W opinii publicznej, mediach, słowo „ratownik” wykorzystywane jest jako określenie wieloznaczne, co rzeczywiście da się często zauważyć. Mianem ratownika określa się lekarzy pogotowia, ratowników medycznych, strażaków PSP i OSP jak i osoby, które komuś udzieliły pierwszej pomocy. Takie użycie może nie być już w tym momencie do końca poprawne, z racji dokładnego zdefiniowania kto jest ratownikiem w Ustawie o Państwowym Ratownictwie Medycznym z dnia 8 września 2006 r. Mówi o tym dokładnie Art. 13. wspomnianej Ustawy:

1. Ratownikiem może być osoba:
1) posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych;
2) zatrudniona lub pełniąca służbę w jednostkach współpracujących z systemem, o których mowa w art. 15, lub będąca członkiem tych jednostek;
3) posiadająca ważne zaświadczenie o ukończeniu kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy, zwanego dalej „kursem”, i uzyskaniu tytułu ratownika;
4) której stan zdrowia pozwala na udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Z powyższego zapisu wynika, że bycie ratownikiem systemu jest jakby funkcją, pełnioną w trakcie zatrudnienia lub służby w jednostkach współpracujących z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego. Tak więc ratownikiem może być każdy kto ukończył stosowny kurs i aktywnie działa np. w Państwowej Straży Pożarnej lub Ochotniczej, Wodnym Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym czy chociażby organizacji-grupie ratowniczej jako ratownik wolontariusz.

Ratownik medyczny to tymczasem zawód, do wykonywania którego konieczne jest posiadanie stosownego wykształcenia medycznego. Określa to szczegółowo Art. 10. cytowanej Ustawy:

Zawód ratownika medycznego może wykonywać osoba, która: 1) posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
2) posiada stan zdrowia pozwalający na wykonywanie tego zawodu;
3) wykazuje znajomość języka polskiego w stopniu wystarczającym do wykonywania tego zawodu;
4) spełnia następujące wymagania:
a) ukończyła studia wyższe na kierunku (specjalności) ratownictwo medyczne lub
b) ukończyła publiczną szkołę policealną lub niepubliczną szkołę policealną o uprawnieniach szkoły publicznej i posiada dyplom potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego „ratownik medyczny”, […]

Oczywiście czynności wykonywane przez ratownika i ratownika medycznego znacznie się różnią, choć cel mają wspólny. Ratownik dla przykładu może wykonywać niektóre zabiegi przyrządowe, jak udrożnienie dróg oddechowych z wykorzystaniem rurki ustno-gardłowej, wentylację workiem samorozprężalnym czy podaż tlenu poszkodowanemu, jednakże nie może już wykonać manualnej defibrylacji lub intubacji dotchawiczej – do wykonania których należy mieć wykształcenie medyczne.
Zakres czynności wykonywanych przez ratownika określa wspomniana ustawa w Art. 14. a przez ratownika medycznego rozporządzenie, do którego odnośnik znajduje się we wpisie akty prawne w ratownictwie.Wyświetlenia: 14 097

Podoba Ci się na Ratowniczym? Zapisz się!

Wyślę Ci bezpłatne zestawienie ponad 200 skrótów wykorzystywanych w ratownictwie i medycynie, które otrzymasz po kilku minutach. Dodatkowo dzięki rejestracji otrzymasz dostęp do zamkniętej grupy na FB dla pasjonatów ratownictwa a dwa razy w miesiącu informację o nowych wpisach na blogu. Zero spamu, Twojego adresu nie udostępnię nikomu!

To nie koniec! Przeczytaj najnowsze wpisy: