Ratownik medyczny a ratownik (systemu)

17 września 2010, Ratownictwo, Komentarze (0)

Dzisiejszy wpis stanowi kolejny z serii, w której odpowiadam na przesyłane do mnie pytania czytelników bloga ratowniczy.net. Pomimo tego, że odpowiedź na zadane pytanie jest stosunkowo prosta to uważam, że i tak warto ją przedstawić publicznie, chociażby z racji odwołania do ustawy regulującej system Państwowego Ratownictwa Medycznego.

Bartek napisał do mnie kilka dni temu maila o następującej treści:

Witam.Możesz mi wyjaśnić czym się różni ratownik medyczny od ratownika? czy to jedno i to samo?
Dzięki za odpowiedź.Pozdrawiam Bartek :)

W opinii publicznej, mediach, słowo „ratownik” wykorzystywane jest jako określenie wieloznaczne, co rzeczywiście da się często zauważyć. Mianem ratownika określa się lekarzy pogotowia, ratowników medycznych, strażaków PSP i OSP jak i osoby, które komuś udzieliły pierwszej pomocy. Takie użycie może nie być już w tym momencie do końca poprawne, z racji dokładnego zdefiniowania kto jest ratownikiem w Ustawie o Państwowym Ratownictwie Medycznym z dnia 8 września 2006 r. Mówi o tym dokładnie Art. 13. wspomnianej Ustawy:

1. Ratownikiem może być osoba:
1) posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych;
2) zatrudniona lub pełniąca służbę w jednostkach współpracujących z systemem, o których mowa w art. 15, lub będąca członkiem tych jednostek;
3) posiadająca ważne zaświadczenie o ukończeniu kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy, zwanego dalej „kursem”, i uzyskaniu tytułu ratownika;
4) której stan zdrowia pozwala na udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Z powyższego zapisu wynika, że bycie ratownikiem systemu jest jakby funkcją, pełnioną w trakcie zatrudnienia lub służby w jednostkach współpracujących z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego. Tak więc ratownikiem może być każdy kto ukończył stosowny kurs i aktywnie działa np. w Państwowej Straży Pożarnej lub Ochotniczej, Wodnym Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym czy chociażby organizacji-grupie ratowniczej jako ratownik wolontariusz.

Ratownik medyczny to tymczasem zawód, do wykonywania którego konieczne jest posiadanie stosownego wykształcenia medycznego. Określa to szczegółowo Art. 10. cytowanej Ustawy:

Zawód ratownika medycznego może wykonywać osoba, która: 1) posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
2) posiada stan zdrowia pozwalający na wykonywanie tego zawodu;
3) wykazuje znajomość języka polskiego w stopniu wystarczającym do wykonywania tego zawodu;
4) spełnia następujące wymagania:
a) ukończyła studia wyższe na kierunku (specjalności) ratownictwo medyczne lub
b) ukończyła publiczną szkołę policealną lub niepubliczną szkołę policealną o uprawnieniach szkoły publicznej i posiada dyplom potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego „ratownik medyczny”, […]

Oczywiście czynności wykonywane przez ratownika i ratownika medycznego znacznie się różnią, choć cel mają wspólny. Ratownik dla przykładu może wykonywać niektóre zabiegi przyrządowe, jak udrożnienie dróg oddechowych z wykorzystaniem rurki ustno-gardłowej, wentylację workiem samorozprężalnym czy podaż tlenu poszkodowanemu, jednakże nie może już wykonać manualnej defibrylacji lub intubacji dotchawiczej – do wykonania których należy mieć wykształcenie medyczne.
Zakres czynności wykonywanych przez ratownika określa wspomniana ustawa w Art. 14. a przez ratownika medycznego rozporządzenie, do którego odnośnik znajduje się we wpisie akty prawne w ratownictwie.Wyświetlenia: 19 602

Podoba Ci się na Ratowniczym? Zapisz się!

Wyślę Ci bezpłatne zestawienie 400 skrótów wykorzystywanych w ratownictwie i medycynie, które otrzymasz po kilku minutach. Dodatkowo dzięki rejestracji otrzymasz dostęp do zamkniętej grupy na FB dla pasjonatów ratownictwa. Zero spamu, Twojego adresu nie udostępnię nikomu!

To nie koniec! Przeczytaj najnowsze wpisy: