Nauczyciele będą uczyć udzielania pierwszej pomocy

12 czerwca 2009, Wydarzenia, 34 komentarze

silenceJuż niedługo uczniowie w szkołach będą mogli, a nawet musieli, nabyć wiedzę i umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Jest to niewątpliwie ogromny krok do przodu – edukacja z pierwszej pomocy powinna zaczynać się na jak najwcześniejszym etapie kształcenia dziecka.
Śmiertelność przedszpitalna (zanim poszkodowany zostanie przetransportowany do wyspecjalizowanej jednostki) w Polsce cały czas jest dużo wyższa nż w krajach Europy Zachodniej. Dzięki edukacji najmłodszych sytuacja ta może się diametralnie zmienić a współczynnik przeżywalności znacznie wzrosnąć.

Państwowe Ratownictwo Medyczne

Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym oprócz określenia zadań systemu, definiuje także zasady edukacji w zakresie udzielania pierwszej pomocy.
Od momentu wejścia w życie ustawy już nie każdy może nauczać pierwszej pomocy, a właściwie może, tyle że nie wszędzie. Szkolić na własną rękę, prowadząc np. działalność gospodarczą, może każdy przysłowiowy „Kowalski” – prawo tego nie zabrania. Jeśli jednak chciałby prowadzić edukację z pierwszej pomocy w szkole czy też na kursie nauki jazdy to musi spełniać warunki określone w Ustawie o Państwowym Ratownictwie Medycznym.
O edukacji z pierwszej pomocy mówi Art. 8 Ustawy – obecnie osobami uprawnionymi do jej prowadzenia są:

 • lekarze systemu
 • pielęgniarki systemu
 • ratownicy medyczni

Ustawa określa wyraźnie, że to właśnie przedstawiciele powyższych grup zawodowych mają prowadzić zajęcia edukacyjne:

[…] Zajęcia edukacyjne w zakresie udzielania pierwszej pomocy są realizowane z udziałem […].

Nauczyciele

Ustawa o PRM dopuszcza jednakże przeprowadzanie edukacji z pierwszej pomocy przez nauczycieli, oczywiście odpowiednio do tego przygotowanych:

Zajęcia edukacyjne w zakresie udzielania pierwszej pomocy mogą być realizowane przez nauczycieli posiadających odpowiednie przygotowanie.

Aby im to umożliwić, na początku czerwca światło dzienne ujrzał projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie przygotowania nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Rozporządzenie określa, w jaki sposób nauczyciele mogą nabyć wiedzę i umiejętności niezbędne do prowadzenia edukacji z pierwszej pomocy oraz jaki ma być ich zakres.
Nauczyciel mający prowadzić zajęcia z pierwszej pomocy będzie musiał odbyć kurs kwalifikacyjny i ukończyć go z wynikiem pozytywnym z egzaminu kwalifikacyjnego. Na dowód tego otrzyma zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego, którego wzór definiuje załącznik nr 2 do rozporządzenia.

Ramowy program kursu kwalifikacyjnego musi uwzględniać zakres wiedzy i umiejętności określonych przez Ministerstwo Zdrowia w załączniku nr 1 do rozporządzenia. Obejmuje on następujące zagadnienia:

 • anatomia i fizjologia człowieka
 • bezpieczeństwo własne na miejscu zdarzenia oraz poszkodowanego
 • wzywanie pomocy
 • postępowanie w zadławieniach
 • postępowanie z poszkodowanym nieprzytomnym
 • resuscytacja krążeniowo-oddechowa
 • urazy, tamowanie krwotoków i opatrywanie ran
 • unieruchamianie złamań
 • wychłodzenie i przegrzanie
 • postępowanie przeciwwstrząsowe
 • stany zagrożenia życia jak drgawki, ból w klatce piersiowej, cukrzyca i inne
 • ewakuacja poszkodowanego
 • wsparcie psychiczne
 • pierwsza pomoc w sytuacjach symulowanych

Zaświadczenie wydawane nauczycielom po zdaniu egzaminu kwalifikacyjnego będzie ważne przez 5 lat. Podyktowane jest to zmieniającymi się wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji co taki właśnie okres.

Jak będzie

apple-bookJak w rzeczywistości będzie wyglądała edukacja uczniów z zakresu pierwszej pomocy okaże się za jakiś czas, gdy wszelkie przepisy, ustawy i rozporządzenia wejdą w życie. Nie trudno jednak się domyślić, że nie będzie tak różowo jak się wydaje.
Ustawa o PRM wyznacza trzy konkretne grupy zawodowe (lekarze i pielęgniarki systemu, ratownicy medyczni) do prowadzenia nauczania z PP. Grupa zawodowa nauczycieli, jako czwarta, jest do przeprowadzania tejże edukacji dopuszczona (patrz powyżej: „mogą być realizowane”). Wyznacznikiem dla decydentów w oświacie będzie jak zwykle pieniądz. Bardziej więc opłacalne będzie jednorazowe wysłanie nauczyciela, który w danej szkole już pracuje, na kurs kwalifikacyjny, niż zatrudnienie dodatkowo ratownika, lekarza czy pielęgniarki.
Nauczyciele będą odbywać kursy kwalifikacyjne w placówkach doskonalenia nauczycieli. Nawet jeśli placówki te będą odpowiednio wyposażone w sprzęt szkoleniowy, to czy szkoły także?
Finał finałów może okazać się, że edukacja uczniów z pierwszej pomocy nie wygląda tak, jak założono. Że szkolenia prowadzą osoby bez doświadczenia zawodowego w ratowaniu ludzkiego życia, bez środków do skutecznego przekazywania wiedzy, a przede wszystkim umiejętności na wagę życia. I kolejny raz polskim uczniom będą wkładane do głowy same wiadomości książkowe, tyle że tym razem nie mające przełożenia na prawdziwego umierającego człowieka.Wyświetlenia: 20 974

Podoba Ci się na Ratowniczym? Zapisz się!

Wyślę Ci bezpłatne zestawienie 400 skrótów wykorzystywanych w ratownictwie i medycynie, które otrzymasz po kilku minutach. Dodatkowo dzięki rejestracji otrzymasz dostęp do zamkniętej grupy na FB dla pasjonatów ratownictwa. Zero spamu, Twojego adresu nie udostępnię nikomu!

To nie koniec! Przeczytaj najnowsze wpisy: