Prostsza intubacja dotchawicza z wykorzystaniem taniego larygnoskopu optycznego Airtraq

Intubacja dotchawicza uznawana jest za jedyną nieinwazyjną metodę definitywnego udrożnienia dróg oddechowych pacjenta. W praktyce ratowników medycznych zgodnie z polskim prawem może być wykonana jedynie u poszkodowanego, u którego doszło do nagłego zatrzymania krążenia. Można więc założyć, że choć intubacji …

DO SZPIKU KOŚCI – zalecenia organizacji dotyczące wkłucia (dostępu) doszpikowego

Na Ratowniczego fejsa wrzuciłem niewiele znaczące zdjęcie BIG’a – jednego z urządzeń do zabezpieczania dostępu doszpikowego. Dorzuciłem do niego pytania, na które wiedziałem, że padną pewne konkretne odpowiedzi. Nie myliłem się. Na zapytanie „w które z nich (urządzeń doszpikowych) wyposażył …
Urządzenia wspomagające resuscytację – uciskanie klatki piersiowej: TrueCPR, PocketCPR

Wysoka jakość podstawowych zabiegów resuscytacyjnych, w szczególności uciskania klatki piersiowej, jest określana przez ERC (European Resuscitation Council) jako jeden z najważniejszych elementów w przywracaniu osób w nagłym zatrzymaniu krążenia do życia. Nie wkłucie dożylne, nie adrenalina i inne leki, nie …