Angielski dla ratowników. Część 1

Zawód ratownika medycznego jest jednym z tych, w których dokształcać się trzeba przez całe życie. Zostało to zresztą zauważone przez naszych ustawodawców, co zaowocowało wprowadzeniem rozporządzenia o doskonaleniu zawodowym ratowników medycznych. Nie samym jednak ratownictwem medycy powinni się interesować. Może …


Plakaty z algorytmami ERC

Oprócz ogólnie dostępnych Wytycznych 2005 Europejskiej i Polskiej Rady Resuscytacji osoby zainteresowane od długiego już czasu miały dostęp do dodatkowych materiałów. Należą do nich postery, czyli plakaty przedstawiąjące algorytmy postępowania w przypadku NZK (nagłego zatrzymania krążenia) u osób dorosłych, dzieci …


Pierwsza pomoc – omdlenie

Nieodzownym atrybutem upalnej pogody jest znacznie rosnąca liczba omdleń. Jednakże pogoda nie jest jedynym uwarunkowaniem ich występowania. Omdlenia przytrafiają się najczęściej w miejscach, w których panuje duchota, brakuje powietrza, jest gorąco, a ludzie przez dłuższą chwilę pozostają w pozycji stojącej. …


Nauka pierwszej pomocy w komunikacji miejskiej

Jak ważne jest udzielenie pierwszej pomocy w odpowiednio szybkim czasie powtarzać chyba nie muszę. Pomysłów na zwiększenie świadomości społeczeństwa w tej dziedzinie wiele nie ma, także każdy jeden nowy jest na wagę złota. Większość z inicjatyw jest bardzo udana, jak …