Angielski dla ratowników. Część 1

Zawód ratownika medycznego jest jednym z tych, w których dokształcać się trzeba przez całe życie. Zostało to zresztą zauważone przez naszych ustawodawców, co zaowocowało wprowadzeniem rozporządzenia o doskonaleniu zawodowym ratowników medycznych. Nie samym jednak ratownictwem medycy powinni się interesować. Może …


Plakaty z algorytmami ERC

Oprócz ogólnie dostępnych Wytycznych 2005 Europejskiej i Polskiej Rady Resuscytacji osoby zainteresowane od długiego już czasu miały dostęp do dodatkowych materiałów. Należą do nich postery, czyli plakaty przedstawiąjące algorytmy postępowania w przypadku NZK (nagłego zatrzymania krążenia) u osób dorosłych, dzieci …