Kodeks Etyki Zawodowej Ratownika Medycznego

W dniach 11-12 października 2013 roku w Krakowie odbył się I Ogólnopolski Kongres Ratowników Medycznych, który został objęty przez Ratowniczy.net patronatem medialnym. W jego trakcie został przedstawiony i przyjęty przez obecnych przedstawicieli środowiska dokument o nazwie „Kodeks Etyki Zawodowej Ratownika …