Nowe leki do podawania przez ratowników medycznych

23 stycznia 2009, Ratownictwo, Komentarze (23)

medicineOd momentu wejścia w życie Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz rozporządzenia o medycznych czynnościach ratunkowych uregulowane zostały uprawnienia ratowników medycznych do wykonywania medycznych czynności i podawania leków.
Od początku lista leków budziła wiele kontrowersji. Jedni twierdzili, że jest ona mocno okrojona, inni natomiast (jak np. środowiska lekarskie czy pielęgniarskie) twierdzili, że powinno się spośród małej i tak ilości leków wykreślić jak najwięcej. Na szczęście, dla dobra pacjentów postulaty tych drugich spełnione nie zostały, a wręcz przeciwnie, lista leków już za kilka dni powiększy się o kolejne.

Obecna lista leków

W chwili obecnej ratownik medyczny może podać pacjentowi następujące leki:

  • Acetylsalicylic acid
  • Amiodarone
  • Atropinum sulfuricum
  • Clemastine
  • Diazepam
  • Epinephrine bitartrate
  • Flumazenil
  • Furosemide
  • Glucagon hydrochloride
  • Glucosum 20%
  • Glucosum 5%
  • Glyceryl trinitrate
  • Hydrocortisone lub w razie braku po konsultacji z lekarzem Methylprednisolone
  • Magnesii sulfuricum
  • Ketoprofen
  • Lignocainum hydrochloricum
  • Midazolam po konsultacji z lekarzem
  • Metoclopramidum
  • Morphine sulphate
  • Naloxonum hydrochloricum
  • Natrium chloratum 0,9%
  • Płyn fizjologiczny wieloelektrolitowy izotoniczny
  • Salbutamol
  • Solutio Ringeri
  • Tlen

Dokładny wykaz leków dla ratowników medycznych wraz z postacią i drogą podania znajduje się w tabeli na stronie Ministerstwa Zdrowia.

Nowe leki

Zmiany w powyższej liście leków wprowadza Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 stycznia 2009 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu medycznych czynności ratunkowych, które mogą być podejmowane przez ratownika medycznego.
Główna zmiana polega na dodaniu do listy następujących leków:

  • Captoprilum
  • Clonazepamum
  • Drotaverini hydrochloridum

Zmianie uległ także punkt dotyczący glikokortykosteroidu. Usunięto przy nim dopisek: „[...] po konsultacji z lekarzem Methylprednisolone” i nadano mu brzmienie: „Hydrocortisonum lub Methylprednisolonum”.

Rozporządzenie o którym mowa wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia, czyli 29 stycznia.


Wyświetlenia: 54 159